Quảng cáo & Hợp tác

ByThuvienpc.com published 12/04/2022

Hy vọng Thuvienpc.com được hợp tác để đôi bên cùng phát triển.

Đặt Banner quảng cáo

Bạn có thể hợp tác đặt quảng cáo ở các vị trí khác nhau trên trang web với giá 200k/1 tháng

Guest Post

Bạn có thể đặt link vĩnh viễn vào các bài viết, hoặc gửi các bài với của bạn lên Blog với mức giá là 500k/bài