Học lập trìnhWordpress

Hiển thị ảnh đại diện bài viết trong nguồn cấp dữ liệu RSS của WordPress

Hiển thị ảnh đại diện bài viết trong nguồn cấp dữ liệu RSS của WordPress – Nếu bạn sử dụng nguồn cấp dữ liệu RSS trên blog WordPress của mình, bạn có thể nhận ra rằng ảnh đại diện bài viết không được đưa vào các bài đăng trên nguồn cấp dữ liệu của bạn theo mặc định.

Có nguồn cấp RSS với hình ảnh sẽ cải thiện việc cung cấp thông tin của bạn và có thể hữu ích sau này vì các công cụ tiếp thị như Mailchimp sử dụng nguồn cấp RSS để xây dựng bản tin.

Trong hướng dẫn nhanh này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách hiển thị ảnh đại diện của bạn trong nguồn cấp dữ liệu RSS của WordPress bằng cách sử dụng plugin hoặc bằng đoạn mã functions.php.

Hiển thị hình ảnh nổi bật trong Đoạn mã nguồn cấp dữ liệu RSS của WordPress

Nếu bạn đã quen với việc chỉnh sửa tệp functions.php của mình, bạn có thể sử dụng đoạn mã bên dưới để hiển thị hình thu nhỏ nổi bật trong nguồn cấp dữ liệu RSS của mình.

Ngoài ra còn có một plugin bạn có thể sử dụng được gọi là Code Snippets , có thể hữu ích nếu bạn muốn thêm mã vào trang web của mình thay vì liên tục thêm các plugin mới.

<?php
add_filter('the_content', 'thuvienpc_featured_image_in_rss_feed');
function thuvienpc_featured_image_in_rss_feed( $content ) {
 global $post;
 if( is_feed() ) {
 if ( has_post_thumbnail( $post->ID ) ){
 $prepend = '<div>' . get_the_post_thumbnail( $post->ID, 'medium', array( 'style' => 'margin-bottom: 10px;' ) ) . '</div>';
 $content = $prepend . $content;
 }
 }
 return $content;
}

Hiển thị ảnh đại diện bài viết trong nguồn cấp dữ liệu RSS của WordPress bằng Plugin

Bạn đang tìm kiếm một plugin nguồn cấp dữ liệu RSS WordPress với hình ảnh, thì có một số tùy chọn. Đối với hướng dẫn này, mình sẽ sử dụng Featured Images in RSS for Mailchimp & More

Plugin cũng cung cấp một số tùy chọn tùy thuộc nếu bạn muốn ảnh đại dienẹ phía trên nội dung hoặc nổi sang trái / phải.

Hiển thị ảnh đại diện bài viết trong nguồn cấp dữ liệu RSS của WordPress

Xem thủ thuật thêm về WordPress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button