Thủ thuậtWindows 11

Hướng dẫn tùy biến Start Menu, Taskbar cho Windows 11 bằng StartAllBack

StartAllBack là gì ?

StartAllBack là phần mềm giúp thay thế menu Windows 11 bằng menu Start truyền thống hơn. Bạn có thể chọn trong số ba menu khác nhau, tùy chỉnh menu với các màu sắc và chủ đề khác nhau, thậm chí tạo thêm thanh Taskbar và File Explorer.

Cài đặt và tùy biến Start Menu, Taskbar trên Windows 11

Quá trình thiết lập bắt đầu bằng cách chọn loại chủ đề bạn muốn sử dụng. Màn hình cung cấp ba sự lựa chọn: Proper 11, Kinda 10 và Remastered 7 kèm theo mô tả của từng cái. Mặc dù tên và số phiên bản của chúng, mỗi cái đều sử dụng bố cục hai cột truyền thống; sự khác biệt chính giữa chúng chủ yếu là thẩm mỹ. Bạn luôn có thể thay đổi nó sau này ( Hình A ).

Hình A

Hướng dẫn tùy biến Start Menu, Taskbar cho Windows 11 bằng StartAllBack

Nhấp vào nút Bắt đầu và bạn sẽ thấy bố cục hai cột quen thuộc với tất cả các chương trình của bạn (hoặc những chương trình yêu thích) ở bên trái và các vị trí và ứng dụng Windows phổ biến ở bên phải. Cũng giống như trong Windows 7, cột bên trái hiển thị các ứng dụng được ghim hoặc sử dụng gần đây.

Cột bên phải trỏ bạn đến các thư mục Documents, Pictures và Music cũng như đến Control Panel, Settings và Run command. Mũi tên bên phải cho lệnh Shutdown mở menu với các tùy chọn để chuyển đổi người dùng, đăng xuất, khóa PC và khởi động lại ( Hình B ).

Hình B

Một lợi ích chính của menu StartAllBack là bạn có thể quản lý các phím tắt của mình trực tiếp trong menu cũng như thông qua File Explorer. Bấm chuột phải vào một thư mục tại khu vực Tất cả chương trình trong menu. Từ đây, bạn có thể xóa nó, đổi tên nó và chạy các lệnh khác. Nhấp chuột phải vào một phím tắt riêng lẻ để xem các lệnh tương tự ( Hình C ).

Hình C

Trong menu, bạn có thể di chuyển lối tắt từ thư mục này sang thư mục khác. Nhấp chuột phải vào một phím tắt và chọn Cắt. Nhấp chuột phải vào thư mục mà bạn muốn di chuyển phím tắt và chọn Dán ( Hình D ).

Hình dung

Với StartAllBack, bạn có thể sửa đổi và quản lý menu Start một cách dễ dàng và hiệu quả hơn thông qua File Explorer.

Trong File Explorer, hãy chọn thư mục Chương trình để xem hầu hết các thư mục và lối tắt trong menu Bắt đầu. Ngoài việc xóa, đổi tên và di chuyển các thư mục và phím tắt, bạn có thể tạo các thư mục mới và sau đó di chuyển các phím tắt cụ thể vào các thư mục đó ( Hình F ).

Hình F

Một lần nữa, nhấp vào nút Bắt đầu, nhấp chuột phải vào mục Tất cả chương trình và chọn Mở để mở cửa sổ File Explorer thứ hai hiển thị các phím tắt cho các chương trình được cài đặt cho tài khoản của bạn ( Hình G ).

Hình G

Bằng cách xem các thư mục menu Bắt đầu và lối tắt cho tất cả tài khoản người dùng và tài khoản của bạn, bạn có thể quản lý và di chuyển chúng cho đến khi chúng được sắp xếp tốt hơn. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào nút Bắt đầu và chọn Tất cả các chương trình và bạn sẽ thấy một menu có tổ chức và hiệu quả hơn ( Hình H ).

Hình H

Tiếp theo, bạn luôn có thể quay lại cấu hình StartAllBack để điều chỉnh cài đặt của chương trình. Nhấp chuột phải vào nút Bắt đầu và chọn Thuộc tính. Tại cửa sổ StartAllBack, nhấp vào cài đặt Chào mừng để thay đổi sang một bố cục khác. Nhấp vào cài đặt cho Start Menu để điều chỉnh các biểu tượng và thuộc tính của menu. Nhấp vào cài đặt cho Thanh tác vụ để tinh chỉnh các khía cạnh của Thanh tác vụ. Bạn thậm chí có thể di chuyển thanh Taskbar lên trên cùng, bên trái hoặc bên phải của màn hình ( Hình I ).

Hình I

Bấm vào cài đặt cho Explorer để điều chỉnh các yếu tố chính của File Explorer. Cuối cùng, nhấp vào cài đặt cho Nâng cao để sửa đổi giao diện và các yếu tố khác cho StartAllBack ( Hình J ).

Hình J

Back to top button